Cty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tin

Cty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tin

Cty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tin

Kể từ ngày 01/7/2020, bạn có thể làm hộ chiếu tại bất kỳ nơi nào thuận lợi

Kể từ ngày 01/7/2020, nếu có Căn cước công dân bạn có thể xin cấp hộ chiếu tại Công an địa phương nào thấy thuận tiện nhất. Bạn không cần phải xin hộ chiếu tại Công an địa phương nơi bạn thường trú hoặc tạm trú dài hạn theo như quy định cũ.

 

 

Hộ chiếu được xem như “chứng minh thư quốc tế” cho phép bạn xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh trở lại khi chuyến du lịch, công tác, thăm thân, học tập,... tại nước ngoài kết thúc.

 

Trước đây để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông, bạn phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú (nơi bạn có hộ khẩu) hoặc nơi tạm trú dài hạn (nơi bạn có đăng ký tạm trú cấp sổ KT3).

 

Kể từ ngày 01/7/2020 - ngày Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được thông qua ngày 22/11/2019 có hiệu lực, theo quy định tại khoản 3 Điều 15 bạn có thể xin hộ chiếu tại bất kỳ Công an địa phương nào thấy thuận tiện nhất nếu bạn đã có thẻ Căn cước công dân. Bạn không cần phải xin tại nơi có hộ khẩu hoặc KT3 theo như quy định cũ.

 

Nếu cấp hộ chiếu từ lần hai trở đi, bạn được lựa chọn nơi làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an địa phương nơi thuận lợi, không đặt vấn đề hộ chiếu còn hạn hay hết hạn (quy định hiện hành, hộ chiếu hết hạn 01 ngày vẫn phải về Công an địa phương nơi thường trú để nộp hồ sơ, còn hạn 01 ngày có thể nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh).

Các dịch vụ visa khác
Apr, 10 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020
Apr, 19 2020