Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động

Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động

Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động

Giấy phép lao động
từ 3.535.000đ4.230.000đ-20%
Giảm giá với khách đoàn từ 02 người
Hotline: 0931574444 Kiểm tra tỷ lệ đậu

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Thời hạn giấy phép:

  02 năm

 • Thời gian thực hiện:

  15 ngày làm việc

 • Tỷ lệ đậu:

  từ 99%

 • Giảm giá lần sử dụng dịch vụ tiếp theo
Công ty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tin

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lao động, ngoại trừ trường hợp được Miễn giấy phép lao động. Nếu người nước ngoài làm việc trái phép (làm việc không có giấy phép lao động hoặc không đúng với mục đích của Giấy phép lao động đã được cấp) thì người nước ngoài và chủ sử dụng lao động có thể bị xem xét xử phạt hành chính. Ngoài ra, người nước ngoài còn có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Giấy phép lao động

 

1. Đối tượng bị xử phạt.

1.1. Đối với người lao động nước ngoài

a. Làm việc không đúng với mục đích:

Trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh hoạt động tại Việt Nam không đúng với mục đích, người nước ngoài sẽ bị xem xét xử phạt với mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

 

b. Không có Giấy phép lao động hoặc sử dụng Giấy phép lao động đã hết hạn:

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

- Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

 

1.2. Đối với chủ doanh nghiệp hay người sử dụng lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”

 

2. Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2012, Luật xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Thông tư 35/2016/TT-BCT và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP.

 

Hiện nay tình hình người lao động làm việc tại Việt Nam mà không có Giấy phép lao động đang gia tăng và gần đây thì việc thanh tra các công ty tổ chức thuê lao động nước ngoài mà không có giấy phép lao động bị xử phạt rất nặng, đặc biệt là những doanh nghiệp có sử dụng nhiều người lao động nước ngoài.

 

Giấy phép lao động
từ 3.535.000đ4.230.000đ-20%
Giảm giá với khách đoàn từ 02 người
Hotline: 0931574444 Kiểm tra tỷ lệ đậu

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Thời hạn giấy phép:

  02 năm

 • Thời gian thực hiện:

  15 ngày làm việc

 • Tỷ lệ đậu:

  từ 99%

 • Giảm giá lần sử dụng dịch vụ tiếp theo
Có thể bạn quan tâm
Giấy Phép Lao Động

Giấy Phép Lao Động

Apr, 28 2020
Quy Trình Xin Giấy Phép Lao Động

Quy Trình Xin Giấy Phép Lao Động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được coi là hợp pháp khi được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép lao động, ngoại trừ những trường hợp được Miễn giấy phép lao động.
Jun, 27 2020
Các Bước Xin Giấy Miễn Giấy Phép Lao Động

Các Bước Xin Giấy Miễn Giấy Phép Lao Động

Mặc dù không phải xin Giấy phép lao động, nhưng doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động vẫn phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội (nơi người nước ngoài dự kiến làm việc) xin Giấy xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động ít nhất trước 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.
Jul, 23 2020
Các Trường Hợp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Các Trường Hợp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Miễn giấy phép lao động là trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Như vậy nếu thuộc trường hợp này, người nước ngoài không cần phải tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động mà chỉ cần xin Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động có thủ tục đơn giản hơn rất nhiều.
Jul, 13 2020