Giấy phép lao động - Cty Visa VietTin

Giấy phép lao động - Cty Visa VietTin

Giấy phép lao động - Cty Visa VietTin

Giấy phép lao động
từ 3.535.000đ4.230.000đ-20%
Giảm giá với khách đoàn từ 02 người
Hotline: 0931574444 Kiểm tra tỷ lệ đậu

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Thời hạn giấy phép:

  02 năm

 • Thời gian thực hiện:

  15 ngày làm việc

 • Tỷ lệ đậu:

  từ 99%

 • Giảm giá lần sử dụng dịch vụ tiếp theo
1. Thông tin chung
2. Tại sao cần xin GPLĐ
3. Thủ tục
4. Hồ sơ
5. Nơi nộp hồ sơ
6. Lệ phí
7. Thời gian xét duyệt
 

1. Thông tin chung về giấy phép lao động :

Giấy phép lao động (Workpermit)là giấy tờ do Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam.

<?=$company['ten']?> Theo quy định, người nước ngoài lao động tại Việt Nam có thời gian trên 30 ngày cộng dồn trong 12 tháng tại Việt Nam thì bắt buộc phải xin Giấy phép lao động (ngoại trừ trường hợp được miễn Giấy phép lao động).

<?=$company['ten']?> Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động bao gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp, Cục Việc làm. Tuỳ theo địa chỉ trụ sở chủ và loại hình của đơn vị sử dụng lao động.

2. Tại sao cần phải xin giấy phép lao động:

<?=$company['ten']?> Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được coi là hợp pháp khi được cấp giấy phép lao động. Nếu lao động trái phép, người nước ngoài sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành và có thể áp dụng biện pháp trục xuất.

<?=$company['ten']?> Giấy phép lao động cũng là điều kiện cần để người nước ngoài xin visa dài hạn (thẻ tạm trú) tại Việt Nam.

<?=$company['ten']?> Người sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động còn bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục xin giấy phép lao động:

<?=$company['ten']?> Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thông qua Sở lao động).

<?=$company['ten']?> Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

<?=$company['ten']?> Bước 3: Nhận kết quả.

4. Hồ sơ xin giấy phép lao động:

<?=$company['ten']?> Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (phải có giá trị dưới 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
3. Văn bản chứng minh trình độ phù hợp với công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm từ công ty khác…;
4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
5. Lý lịch tư pháp
6. 02 hình 4x6 phông nền trắng, đầu để trần, chụp không quá 06 tháng.
7. Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt (cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay) hoặc các trường hợp lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng, chào bán dịch vụ…tại Việt Nam, hồ sơ sẽ bao gồm các giầy tờ khác theo quy định của pháp luật.
<?=$company['ten']?> Hồ sơ xin cấp lại/gia hạn Giấy phép lao động:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (phải có giá trị dưới 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
3. Giấy phép lao động cũ (trường hợp gia hạn hoặc thay đổi thông tin) hoặc đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp mất giấy phép lao động).
4. 02 hình 4x6 phông nền trắng, đầu để trần, chụp không quá 06 tháng.

<?=$company['ten']?> Lưu ý: Các tài liệu do nước ngoài cấp cần phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch tư pháp sang tiếng Việt.

5. Nơi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động Việt Nam:

<?=$company['ten']?> Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội cấp giấy phép đối với các đơn vị: Cơ quan nhà nước ở Trung ương; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức sự nghiệp; Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

<?=$company['ten']?> Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động đối với các đơn vị: Người sử dụng lao động (doanh nghiệp thông thường);Cơ quan nhà nước ở địa phương; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương; Tổ chức sự nghiệp tại địa phương.

<?=$company['ten']?> Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu Công nghiệp cấp giấy phép lao động đối với các doanh nghiệp nằm trong ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp.

6. Lệ phí xin giấy phép lao động:

<?=$company['ten']?> Lệ phí xin cấp mới giấy phép lao động là 400.000 VNĐ.

<?=$company['ten']?> Lệ phí xin cấp lại/gia hạn giấy phép lao động là 200.000 VNĐ.

<?=$company['ten']?> Ngoài ra còn phí dịch vụ nếu bạn sử dụng dịch vụ giấy phép lao động của Visa VietTin.

7. Thời gian xét duyệt giấy phép lao động:

<?=$company['ten']?> Thời gian xét duyệt văn bản xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là 07 ngày làm việc.

<?=$company['ten']?> Thời gian xét duyệt cấp mới giấy phép lao động là 07 ngày làm việc.

<?=$company['ten']?> Thời gian xét duyệt cấp lại/gia hạn giấy phép lao động là 03 ngày làm việc.

Giấy phép lao động
từ 3.535.000đ4.230.000đ-20%
Giảm giá với khách đoàn từ 02 người
Hotline: 0931574444 Kiểm tra tỷ lệ đậu

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Thời hạn giấy phép:

  02 năm

 • Thời gian thực hiện:

  15 ngày làm việc

 • Tỷ lệ đậu:

  từ 99%

 • Giảm giá lần sử dụng dịch vụ tiếp theo
Có thể bạn quan tâm
Quy Trình Xin Giấy Phép Lao Động

Quy Trình Xin Giấy Phép Lao Động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được coi là hợp pháp khi được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép lao động, ngoại trừ những trường hợp được Miễn giấy phép lao động.
Jun, 27 2020
Các Bước Xin Giấy Miễn Giấy Phép Lao Động

Các Bước Xin Giấy Miễn Giấy Phép Lao Động

Mặc dù không phải xin Giấy phép lao động, nhưng doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động vẫn phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội (nơi người nước ngoài dự kiến làm việc) xin Giấy xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động ít nhất trước 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.
Jul, 23 2020
Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động

Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lao động, ngoại trừ trường hợp được Miễn giấy phép lao động. Nếu người nước ngoài làm việc trái phép (làm việc không có giấy phép lao động hoặc không đúng với mục đích của Giấy phép lao động đã được cấp) thì người nước ngoài và chủ sử dụng lao động có thể bị xem xét xử phạt hành chính. Ngoài ra, người nước ngoài còn có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam.
Jun, 27 2020
Các Trường Hợp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Các Trường Hợp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Miễn giấy phép lao động là trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Như vậy nếu thuộc trường hợp này, người nước ngoài không cần phải tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động mà chỉ cần xin Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động có thủ tục đơn giản hơn rất nhiều.
Jul, 13 2020