Visa VietTin

Visa VietTin

Visa VietTin

Công ty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tin

Công văn nhập cảnh Việt Nam là văn bản chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích khác nhau như du lịch, thương mại, đầu tư, lao động, thăm thân nhân tại Việt Nam. Hay nói cách khác, Công văn nhập cảnh được xem như là "Quyết định" cấp visa cho người nước ngoài. Khi đã có "Quyết định" cấp visa này, người nước ngoài chỉ cần mang hộ chiếu đến nơi nhận visa để thực hiện việc dán visa theo thủ tục.

 

 

Công Văn Nhập Cảnh bao gồm những loại sau:

 

1. Theo mục đích của visa, Công văn nhập cảnh có thể chia thành các diện sau:

- Lao động: ký hiệu LĐ

        

- Doanh nghiệp: ký hiệu DN

        

- Đầu tư: ký hiệu ĐT

        

- Thăm thân: ký hiệu TT

        

- Học tập: ký hiệu DH

        

- Việc riêng: VR

        

- Các loại khác: ....

        

2. Theo thời hạn của visa, Công văn nhập cảnh được chia thành các loại sau:

 

- Công văn nhập cảnh ngắn hạn: thời hạn 01 tháng hoặc 03 tháng.

        

- Công văn nhập cảnh dài hạn: thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm.

 

3. Theo số lần nhập cảnh, Công văn nhập cảnh được chia thành các loại:

 

- Công văn nhập cảnh diện 01 lần.

 

- Công văn nhập cảnh diện nhiều lần.

 

4. Theo nơi nhận visa, Công văn nhập cảnh được chia thành các loại:

 

- Công văn nhập cảnh nhận visa tại Cửa khẩu quốc tế.

        

- Công văn nhập cảnh nhận visa tại Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm